Informatie


Achtergrond

2019 wordt voor Bovekerke een feestjaar. Het dorp bestaat dan 900 jaar. Er wordt een heus dorpsfeest georganiseerd tijdens het laatste weekend van maart. Met deze bijdrage proberen we beknopt de achtergrond van het ontstaan van Bovekerke te schetsen.

In 1119 verscheen de dorpsnaam Bovekerke voor het eerst in oude documenten. Bovekerke ontstaat hoogstwaarschijnlijk uit Koekelare - de wapenschilden wijzen in die richting - nadat een lokale heer, Bovo genaamd (de kerk van Bovo), die alhier z’n stek uitbouwt. Het ontstaan moet gezien worden in de Vlaamse context van bevolkingstoename en een grootschalige ontginningsbeweging, die al op het einde van de 10de eeuw aanving.

In 1119 komt de naam Bovekerke zelfs tweemaal voor. Enerzijds in een akte met betrekking tot ontginningen van het noordelijk deel van Bovekerke en anderzijds in een akte die handelt over het kerkbezit.

In het eerste geval moeten we de locatie van de nederzetting Bovekerke zien aan de rand van het ontginningsgebied. De residentie van de plaatselijk heer kwam daarbij te liggen langs de oude Portweg die voor een groot deel de Bovekerke Plaatsebeek volgt.

In die tijd bouwden de plaatselijke heren bij hun woning vaak een kleine gebedsplaats. We mogen aannemen dat dit ook het geval was in Bovekerke. Meer bepaald werd volgens de tweede akte in 1119 het altaar van Bovekerke door bisschop Lambertus van Doornik en Noyon geschonken aan de Sint-Bertijnsabdij uit Saint-Omer (F).

Om dit alles beter te kunnen begrijpen zullen drie historici bij de aanvang van het feestjaar op toegankelijke wijze een korte spreekbeurt geven. Op vrijdag 29 maart vanaf 19u kan je in d’Oude Schole luisteren Jan Van Acker, kleinzoon van een voormalige Bovekerkse burgemeester. Hij bespreekt de politieke situatie in het graafschap Vlaanderen in de 1ste helft van de 12de eeuw. Gerben Verbrugghe zal de middeleeuwse ontginningen en de stichting van nieuwe dorpen behandelen. Anton Ervynck doctoreerde over het onderwerp ratten. Een toepasselijk onderwerp voor de rattenparochie Bovekerke.

Aanpak

Bovekerkes 900 jaar bestaan mag zeker niet voorbijgaan zonder het verstrekken van de nodige historische informatie. Maar een jubileumjaar is ook een gelegenheid om samen te feesten, waarbij we de klemtoon leggen op ontmoeten en gezelligheid.

Wat beter dan een trouwfeest om elkaar te ontmoeten in een gezellige feeststemming?

Om iedereen te betrekken bij een trouwfeest moeten we ons allemaal familie van elkaar kunnen voelen. Daarom pakken het feest aan als een groot hertrouwfeest.

Alle Bovekerkse koppels die dat willen kunnen ludiek hun trouwgelofte officieel hernieuwen en hun familie mee uitnodigen naar het feest.

We vragen om tijdens het feestweekend de huizen te bevlaggen.

Organisatie

De organisatie voor dit feestgebeuren is spontaan ontstaan en is gespreid over verschillende verenigingen. De organisatie wordt aanzien als een tijdelijke feitelijke vereniging onder de naam 900 Jaar Bovekerke.

Het is een non-profit evenement waarbij we iedere Bovekerkenaar willen bereiken en waardoor we de kosten beperkt willen houden.

Om organisatie mogelijk te maken kunnen we op financiële steun rekenen van het gemeentebestuur van Koekelare. Toch is hun belangrijke bijdrage niet volledig kostendekkend.

Teneinde de kosten laag te houden doen we ook beroep op enkele sponsors. Wie zich geroepen voelt om bij te dragen kan contact opnemen met de organisatie. Er zijn tegenprestaties voorzien.

Verder draagt iedere deelnemer bij in het her-trouwfeest door zijn eigen feestmaal te betalen.

De rekeningen zijn transparant voor elke medewerker van het organiserend team.
Bij een batig saldo zal een eventuele opbrengst worden geschonken aan de MUG-Heli dienst van West-Vlaanderen.


Contactinformatie


Algemeen e-mailadres: info@900jaarbovekerke.be.


Tom Brodeoux 0495 50 39 49 t.brod@hotmail.com
Johan Gysel 0477 63 89 32 johan.gysel@telenet.be
Wesley Lamote 0494 46 64 22 wesley.lamote@telenet.be
Isabel Maertens - isabelmaertens@hotmail.com
Gerdi Staelens 0475 58 50 51 gst@winking.be

Met dank aan


  • Ouderkring Bovekerke
  • Bovekerke Kermesse
  • Moscou Leeft
  • Bovekerke Beeft
  • Femma - KVLV
  • Spaenhiers

En voor de financiële steun aan onze sponsors.